Żoliborz od Kuchni. Goście Kamila Dąbrowy

Żoliborz od Kuchni. Goście Kamila Dąbrowy

wtorek, 20 Czerwiec, 2017 -
19:30 - 21:00
TĘCZA OD KUCHNI
ul. Pawła Suzina 8
01-586 Warsaw

Czym jest Żoliborz? Co nas w nim fascynuje i pociąga, dlaczego niektórzy nie wyobrażają sobie życia w innym miejscu? Pewnie nie znajdziemy ponad 50 tysięcy powodów – bo tylu mieszkańców mniej więcej liczy najmniejsza z warszawskich dzielnic – ale te najważniejsze powinniśmy wyłuskać i podkreślić.
I to powinno się udać, bo do kolejnego odcinka Rozmów od Kuchni zaprosiliśmy ludzi z lokalnych środowisk i stowarzyszeń. Ludzi, którzy o Żoliborzu wiedzą prawie wszystko i którzy na co dzień zajmują się sprawami dzielnicy.

Gośćmi Kamila Dąbrowy będą w porządku alfabetycznym:

Katarzyna Domagalska – Klub Sady
Tomasz Michałowski – Moje Miasto Żoliborz
Donata Rapacka – Stowarzyszenie Żoliborzan
Konrad Smoczny – Miasto Jest Nasze #Żoliborz
Stanisław Trzciński – Stowarzyszenie Nie Dla Mosttu i Trasy Krasińskiego
Wiktor Zając – Stowarzyszenie Zatrasie

Oczywiście zapraszamy też wszystkich, którym leżą na sercu nasze sprawy. Formuła jest na tyle otwarta, że każdy będzie miał możliwość wzięcia udziału w dyskusji.
Razem spróbujemy zdefiniować współczesny Żoliborz, ale też odnieść się do historii naszej Małej Ojczyzny oraz odważnie i pogodnie spojrzeć w przyszłość.

To spotkanie oraz cały cykl „Rozmów od Kuchni” odbywają się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy Krzysztofa Bugli.

Źródło » « Powrót