Z Widokiem na uchodźców

Z Widokiem na uchodźców

wtorek, 20 Czerwiec, 2017 -
16:00 - 19:00
Dom Europy
ul. Widok 10
50-052 Wroclaw

[For EN version see below]

Kim są uchodźcy i jakie mają prawa?
W jaki sposób działają hot spoty? Jaką rolę w ich koordynacji pełni Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) - European Asylum Support Office?

Na czym polegają procedury azylowe? Jaka pomoc oferowana jest osobom, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce?

O aktualnej sytuacji migracyjnej w UE, prawach uchodźców i procedurach azylowych, zadaniach i rolach instytucji krajowych odpowiedzialnych za przyznawanie ochrony międzynarodowej oraz zadaniach wspomagających, koordynowanych przez agencje UE, rozmawiać będą:

-> Jacek Białas - prawnik, Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,

-> Timothy Cooper ­- oficer łącznikowy przy Frontex - Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu,

-> Magda Rychter - Naczelnik Wydziału Departamentu Pomocy Socjalnej, Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Debatę poprowadzi dr Agnieszka Florczak.

Debata odbędzie się we wtorek 20 czerwca o godz. 16:00 w Domu Europy przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 16 czerwca za pomocą formularza: www.bit.ly/widok_uchodzcy;
mailowo: ec-wroclaw[at]ec.europa.eu;
lub telefonicznie pod numerem 71 324 09 04.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polski-angielski.
Zapraszamy do wspólnej dyskusji.

----

Who are refugees and what are their rights?
How do the hot spots operate? What is the role of European Asylum Support Office in hot spots coordination?

What are the asylum procedures? What kind of assistance is offered to those who apply for international protection in Poland?

The current situation of migration in the EU, refugee rights and asylum procedures, tasks and roles of national institutions responsible for granting international protection and support tasks performed by the EU agencies will be discussed by:

-> Jacek Białas - lawyer, Programme of Legal Aid for Migrants and Refugees, Helsinki Foundation for Human Rights,

-> Timothy Cooper – EASO Liaison to Frontex, European Asylum Support Office,

-> Magda Rychter - Head of Department for Social Assistance, the Office for Foreigners.

Moderation - Agnieszka Florczak, PhD.

The debate will take place on Tuesday, 20 June at 4:00 p.m. in the Europa House, Widok St. 10, Wroclaw.

We kindly ask you to confirm your arrival by 16 June
by using the form: bit.ly/widok_uchodzcy;
by e-mail: ec-wroclaw[at]ec.europa.eu;
or by phone at 71 324 09 04.

We provide simultaneous Polish-English translation.

We invite you to join the discussion.

Źródło » « Powrót