Wieczory Sporów Łagodnych: Bartosz Jastrzębski

Wieczory Sporów Łagodnych: Bartosz Jastrzębski

wtorek, 20 Czerwiec, 2017 -
18:00 - 19:30
PROZA
Przejście Garncarskie 2
50-107 Wroclaw

W tym miesiącu prof. Stefan Bednarek w ramach swojego autorskiego cyklu zaprosił do rozmowy dra hab. Bartosza Jastrzębskiego, by wspólnie porozmawiać o jego najnowszej książce: Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne. Bartosz Jastrzębski

O autorze:
Bartosz Jastrzębski – doktor habilitowany kulturoznawstwa, pisarz, filozof, etyk, wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się pograniczem filozofii, antropologii i literatury, a także historią oraz poszukiwaniami duchowymi i religijnymi. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje, którym poświęcił trzy tomy esejów: „Pająk. Szkice prawie filozoficzne" (2007), „Próżniowy świat" (2008) oraz „Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach" (2011). Pisarz i podróżnik. W 2012 roku otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak za książkę „Krasnojarsk zero" (wraz z Jędrzejem Morawieckim). W 2013 roku opublikował zbiór esejów „Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne", a w 2014 ukazały się jego dwie książki poświęcone współczesnemu szamanizmowi: „Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude" oraz „Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach" (współautor: Jędrzej Morawiecki). Obecnie zajmuje się przede wszystkim konserwatywną myślą społeczno-polityczną oraz jej związkami z teologią.

O książce:
Książka Bartosza Jastrzębskiego Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne to zbiór esejów, dotyczących tradycji myśli konserwatywnej (polskiej i obcej). Autor przybliża Czytelnikowi tę tradycję żywym, plastycznym językiem, odległym zarówno od beznamiętnego tonu właściwego rozprawom naukowym, jak i pobieżności części współczesnej publicystyki. Znajdziemy tu teksty poświęcone między innymi Henrykowi Rzewuskiemu, Marianowi Zdziechowskiemu czy Adolfowi Bocheńskiemu, ale też Platonowi, Josephowi de Maistre czy Rogerowi Scrutonowi. Kompozycja zbioru zachowuje głęboką i przemyślaną logikę: wychodząc od bieżących problemów, sporów, płomiennych debat politycznych współczesności, przechodzi Jastrzębski do ukazania ich istotnych związków z fundamentalnymi i prastarymi kwestiami etycznymi, filozoficznymi, a w końcu też teologicznymi. Sugestywnie ukazuje, iż nasza (zwłaszcza polityczna) powszedniość, z pozoru tak odległa od zagadnień rozważanych przez starożytnych myślicieli, tkwi swymi korzeniami głęboko w odwiecznym namyśle nad kondycją człowieka i społeczności, wśród której żyje.
Bartosz Jastrzębski z pasją i polemicznym żarem, przybliża nam nieprzemijalną wartość i aktualność konserwatywnego oglądu świata, dochodząc finalnie do oryginalnej propozycji światopoglądowej, wobec której z pewnością nie można pozostać obojętnym.

Czas: wtorek 20 czerwca, godz. 18.00
Miejsce: Klub PROZA (Przejście Garncarskie 2)

Źródło » « Powrót